France: (+33) 09 70 44 48 32 ou Namibie: (+264) 64 46 32 77    Facebook Damarana

Kaokoland & Owamboland Khowarib Camping (Khowarib lodge & safaris)

Chobe Chobe Safari lodge